SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR BUAT SEMUA MAHASISWA DIPLOMA UMT

PENDAFTARAN KEAHLIAN

Sistem pendaftaran keahlian baru secara atas talian (online) masih dalam tempoh percubaan dan terhad kepada 200 orang terawal sahaja.
Untuk pendaftaran keahlian secara manual, sila muat turun borang dan borang yang telah diisi bolehlah diserahkan kepada wakil-wakil KAI berhampiran anda.
Terima kasih.

BORANG KEAHLIAN KAI UMT


Gambar


Format: .jpg, .jpeg sahaja

Nama *Umur (Tahun) *No. Kad Pengenalan *No. Matrik (UK/GSK) *No. Telefon (H/P) *Peringkat Pengajian *Program pengajian *Semester Pengajian *Alamat Tetap *Alamat Sementara *Pusat Pengajian Sebelum UMT *Pusat Pengajian Sebelum UMT 2Pengakuan *

 Saya mengaku semua maklumat yang diberi adalah benar. 

Berminat menyertai 'Smart Circle'? *

 Ya 
 Tidak 

Alamat Emel *
Powered byEMF Online Form Builder
Report Abuse
KAI UMT-NURTURING YOUR VISION