SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR BUAT SEMUA MAHASISWA DIPLOMA UMT

INFO KAI


LATAR BELAKANG

KELAB AMATUR INTELEKTUAL (KAI) MERUPAKAN SALAH SEBUAH BADAN SOSIAL BERDAFTAR DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT). UNTUK MAKLUMAN, KELAB INI TELAH MENGJANGKAU LEBIH 15 TAHUN USIA PENUBUHAN. KEBANYAKAN AKTIVITI KAI LEBIH MEMFOKUSKAN KEPADA LATIHAN KEPIMPINAN, PEMBENTUKAN MODAL INSAN SERTA JATI DIRI DALAM KALANGAN MAHASISWA UMT TANPA MENGABAIKAN ISU-ISU KEBAJIKAN, SEIRING TUNTUTAN AGAMA. KAI AKAN TERUS PRIHATIN TERHADAP ISU-ISU DALAMAN KAMPUS, NASIONAL SERTA GLOBAL.

MOTO

NURTURING YOUR VISION

VISI


KE ARAH PEMBELAAN KEBAJIKAN MAHASISWA DALAM MEMBINA NILAI PROFESIONAL DAN INTELEKTUAL BERPAKSIKAN KEPATUHAN KEPADA AGAMA DAN KESETIAAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA.

MISI

MENJANA NILAI INTELEKTUAL DENGAN MEMBERI KEFAHAMAN TERHADAP AHLI DENGAN UNSUR KEPIMPINAN DALAM MENGHASILKAN PIMPINAN YANG BERORIENTASIKAN PEMIKIRAN GLOKAL.
MENUMPUKAN PERHATIAN TERHADAP KEBAJIKAN AHLI DAN KHIDMAT YANG SEJAJAR DENGAN PERJUANGAN MAHASISWA.
MENERAPKAN NILAI PROFESIONAL DENGAN MENGADAKAN AKTIVITI-AKTIVITI ILMIAH BERORIENTASIKAN PEMIKIRAN MODAL INSAN DALAM DIRI KHUSUSNYA DAN MAHASISWA UMUMNYA.
KAI UMT-NURTURING YOUR VISION