SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR BUAT SEMUA MAHASISWA DIPLOMA UMT

Friday, 14 March 2014

KONSEP ASAS EKONOMI ISLAM


Ekonomi dalam islam adalah berlandaskan syariat islam. Oleh yang demikian banyak nilai-nilai murni dalam agama yang diserapkan dalam konsep asas ekonomi islam ini. berikut adalah asas tersebut :

1. Pemilikan adalah hak Allah
Segala apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Manusia hendaklah berkongsi nikmat ini dengan mewujudkan keseimbangan dan keharmonian dalam masyarakat. Firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 17 yang bermaksud :

" Kepunyaaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya."

Islam menggalakkan umatnya agar mensyukuri nikmat kurniaan Allah iaitu dengan menggunakannya ke jalan yang diredai Allah. Antara cara yang boleh digunakan untuk menunjukkan kesyukuran ialah:

· Sentiasa memikirkan kebesaran Allah kerana nikmat yang dikurniakan
· Menggunakan nikmat dengan cara dan jalan yang betul 
· Mengagihkan nikmat yang dikurniakan kepada golongan yang memerlukan
· Tidak kufur dengan nikmat kurniaan Allah

2. Kebebasan individu
Islam tidak melarang umatnya dalam mencari harta kekayaan dunia. Nabi Muhammad swt dalam satu hadisnya yang bermaksud :

Berkerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadatlah seperti kamu akan mati esok.

(Pendidikan islam spm , siri pelangi indigo ,cetakan 2001 mukasurat 275)

Daripada hadis di atas jelas menunjukkan kebebasan individu untuk mencari kekayaan dunia. Islam juga membenarkan umatnya menjalankan pelbagai bentuk ekonomi selagi ianya selari dengan apa yang digariskan dalam Al Quran dan al Sunnah.

3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan semulajadi
Perbezan dalam ekonomi memang wujud secara semulajadi di dunia ini. Islam adalah agama yang adil dan sememangnya tidak membiarkan perbezaan ini menjadi terlalu jauh. Kekayaan yang dimiliki oleh golongan tertentu di kongsi dengan orang lain iaitu dengan mengeluarkan zakat harta bagi yang berharta dan zakat fitrah untuk semua orang islam.


4. Pengagihan kekayaan secara meluas
Islam memgagihkan kekayaan terhadap umatnya secara sekata tanpa menumpukannya kepada sesuatu kelompok masyarakat sahaja. Semua individu mempunyai hak yag sama dalam mendapatkan kekayaan. kekayaan yang diperolehi hendaklah daripada sumber yang halal.


5. Larangan terhadap kegiatan anti-sosial
Semua kegiatan ekonomi dalam islam hendaklah mementingkan keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Segala bentuk ekonomi yang mendatangkan keburukan dan bertengtangan dengan ajaran islam adalah ditegah sama sekali. Sebagai contah riba, rasuah, pasaran gelap dan lain-lain lagi yang bertentangan dengan ajaran islam.


KAI UMT-NURTURING YOUR VISION

No comments: